12V / 24V goşa basgançakly ýokary basyşly suw nasosy DC55JB

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maglumat

Üstünligimiziň açary, “Zawodyň arzan gyzgyn merkezden gaçyryş DC Mini sowadyjy nasosy, gymmatlyklary ýasamak, müşderä hyzmat etmek!” Üçin “Önümiň hili, oňat bahasy we täsirli hyzmaty” hökmany suratda biziň maksadymyzdyr. Consumershli sarp edijileriň gurjakdygyna tüýs ýürekden umyt edýäris. biziň bilen uzak möhletli we özara gymmatly hyzmatdaşlyk. Işimiz barada goşmaça maglumat almak isleseňiz, häzir biziň bilen habarlaşyň.

Zawod arzan gyzgyn Hytaý DC nasosy, 12V suw nasosy, "ýokary hilli kompaniýamyzyň durmuşy; gowy abraý biziň kökümiz" ruhy bilen, içerde we daşary ýurtly müşderiler bilen hyzmatdaşlygy tüýs ýürekden umyt edýäris we gowy gatnaşyk gurmagy umyt edýäris sen.

Gaty ýokary hilli dolandyryşa we oýlanyşykly müşderi hyzmatlaryna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, akwarium we howuz üçin Zawod üpjünçiligi Hytaý howa nasosy (JCO) üçin müşderiniň göwnünden turmagy kepillendirip bilerler, intensiw hyzmatdaşlyga synanyşýarys. müşderiler we strategiki hyzmatdaşlar bilen şöhratyň täze höwesini ýerine ýetirip, çyn müşderiler bilen.

Zawod üpjünçiligi Hytaý nasosy, howa nasosy, kompaniýamyzyň esasy önümleri bütin dünýäde giňden ulanylýar;Önümlerimiziň 80% -i ABŞ, Japanaponiýa, Europeewropa we beýleki bazarlara eksport edildi.Stuffhli zatlar zawodymyza myhmanlaryň gelmegini tüýs ýürekden garşylaýarys.

Arza

casc

Programmanyň ähli görnüşleri has ýokary basyşa mätäç

1

Haryt modeli

DC55JB-12240PWM

DC55JB-12240VR

DC55JB-12240S

DC55JB-18320PWM

DC55JB-18320VR

DC55JB-18320S

DC55JB-24320PWM

DC55JB-24320VR

DC55JB-24320S

DC55JB-36320PWM

DC55JB-36320VR

DC55JB-36320S

PWM: PWM tizligini kadalaşdyrmakVR: ​​potensiometriň tizligini sazlamak

S: Bellenen tizlik

2

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

12V DC

18V DC

24V DC

36V DC

3

Işleýän naprýa .eniýe diapazony

5-12V

10-24V

14-30V

10-40V

Nasos naprýa .eniýeniň naprýa .eniýesinden ýokary bolanda nasos hemişelik güýç çykaryp biler.

4

Häzirki baha

8.3A (9.2A)

8A (8.8A)

6.3A (6.7A)

4A (4.5A)

Clapyk rozetka tok (açyk rozetka)

5

Giriş güýji

100W (110W)

150W (160W)

150W (160W)

150W (160W)

Osedapyk rozetka güýji (açyk rozetka)

6

Maks.Akyş tizligi

1800L / sag

2000L / sag

2000L / sag

2000L / sag

Çykyş akymyny açyň

7

Maks.Baş

24M

32M

32M

32M

Statik lift

8

Min.elektrik üpjünçiligi

12V-10A

18VSolar paneliniň güýji

24V-7A

36V-3A

Akym tizliginiň egrisi

savzx

Ölçegi

sacqw
savewg

Gurnama

savxz

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň