Kompýuter sowadyjy Sytem suw nasosy DC26A & DC26B

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maglumat

Ygtybarly ýokary hilli we gaty gowy karz ýagdaýy, iň ýokary derejedäki ýagdaýymyzda bize kömek etjek ýörelgelerimizdir.Hytaýyň suw klapanly Solenoid rulon görnüşi 16 mm AC DC öndürijisi üçin "hil 1-nji, iň ýokary satyn alyjy" diýen düşünjäňize eýerip, baý we öndürijilikli kärhana gurmak üçin bu ýolda hökman biziň bir bölegimiz bolmagyňyzy hoşal edýäris.

Hytaý Solenoid Coil, Solenoid Nasos öndürijisi, sagdyn müşderi gatnaşyklaryny we işewürlik üçin oňyn täsirleşmegi ýola goýýarys.Müşderilerimiz bilen ýakyn hyzmatdaşlyk güýçli üpjünçilik zynjyrlaryny döretmäge we peýdalary almaga kömek etdi.Harytlarymyz giňden kabul edilmegine we dünýädäki gymmatly müşderilerimiziň kanagatlanmagyna eýe boldy.

Biziň gözlegimiz we kompaniýamyzyň maksady, adatça "Alyjymyzyň talaplaryny elmydama ýerine ýetirmek".Öňki we täze sarp edijilerimiz üçin ajaýyp ýokary hilli önümleri edinmäge we ýerleşdirmäge dowam edýäris we Zawod üçin gönüden-göni Hytaý DC 12V Portable Mini Car Tire Air Nasosyny öý elektrik elektrik inflýatory üçin üpjün edýändigimiz üçin müşderilerimiz üçin ýeňiş gazanmak mümkinçiligini durmuşa geçirýäris, Önümlerimiz we çözgütlerimiz alyjylaryň arasynda ajaýyp meşhurlygy halaýar.Biziň bilen habarlaşmak we özara gazanç etmek üçin hyzmatdaşlygy gözlemek üçin geljegi, kompaniýa birleşiklerini we dünýäniň dürli künjeklerinden ýakyn dostlary kabul edýäris.

Arza

1s (3)

Bellik:OEM / ODM hyzmatyny bermek ukybymyz we başarnygymyz bar.
Gözlegiňizi iberiňsmallpump@szzksj.com

Kompýuter sowadyş ulgamy, suw gyzdyryjy düşek, beýleki aýlanyş ulgamy we ş.m.

1

Haryt modeli

DC26A-1215PWM

DC26A-1215VR

DC26A-1215S

DC26A-1220PWM

DC26A-1220VR

DC26A-1220S

DC26A-1230PWM

DC26A-1230VR

DC26A-1230S

DC26A-1240PWM

DC26A-1240VR

DC26A-1240S

PWM: PWM tizligini kadalaşdyrmakVR: ​​potensiometriň tizligini kadalaşdyrmakS: Bellenen tizlik

2

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

12V DC

3

Işleýän naprýa .eniýe diapazony

5-12V

Naprýa .eniýe naprýa .eniýeniň naprýa .eniýesinden ýokary bolanda nasos hemişelik güýji goýup biler.

4

Häzirki baha

0.1A (0.13A)

0.2A (0.25A)

0.3A (0.4A)

0.6A (0.75A)

Clapyk rozetka tok (açyk rozetka)

5

Giriş güýji

1.2W (1.5W)

2.2W (3W)

4W (5W)

7W (9W)

Osedapyk rozetka güýji (açyk rozetka)

6

Maks.Akyş tizligi

260L / sag

300L / sag

350L / sag

500L / sag

Çykyş akymyny açyň

7

Maks.Baş

1.5M

2M

3M

4M

Statik lift

8

Min.elektrik üpjünçiligi

12V-1A

Akym tizliginiň egrisi

1s (2)
ds (1)

Ölçegi

1s (4)
ds (3)

Gurnama

1s (5)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň