12V / 24V Suw arassalaýjy nasos DC40C

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maglumat

Bäsdeşlik bahalary barada aýdanymyzda, sizi ýeňip biljek islendik zady uzakdan gözlejekdigiňize ynanýarys.Şeýle bahalarda şeýle hil üçin Hytaýyň täze önümi Hytaý suw nasosy bilen lazer kesýän kebşirleýiş uglerod polat metal önümçiligi bilen iň pes derejededigimizi anyk kesgitläp bileris, önümlerimiz we çözgütlerimiz üçin degişli soraglaryňyza hoş geldiňiz. uzak möhletde siziň bilen uzak möhletli işewürlik gurmak üçin öňde.şu gün biziň bilen habarlaşyň.

Hytaý täze önümi Hytaý poslamaýan polatdan ýasalan önümler, metaldan ýasalan önümler, müşderiniň kanagatlanmagy biziň ilkinji maksadymyz.Biziň wezipämiz, yzygiderli ösüş gazanmak üçin ajaýyp hil yzarlamak.Öňe gidişligiňizi we bilelikde abadan geljegi gurmagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys.

Adatdan daşary we ideal bolmak üçin her bir aýratyn tagalla ederis we kebşirleýiş maşynlary üçin Hytaýyň sowadyjy awtoulag nasosynyň täzelenýän dizaýny üçin dünýädäki ýokary derejeli we ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň hataryna girmek üçin ädimlerimizi çaltlaşdyrarys, düşünýäris birek-birege.Goşmaça kärhana, ynam şol ýere gelýär.Biziň firmamyz, adatça, islän wagtyňyz siziň hyzmatyňyzda.

Hytaý sowadyjy wane nasosy, kebşirleýji maşyn üçin Vane nasosy üçin täzelenip boljak dizaýn, bazardaky gaty meňzeş bölekleriň öňüni almak üçin öz modeliňiz üçin özboluşly dizaýny döretmek pikiriňizi bize habar berip bilersiňiz!Yourhli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin size iň gowy hyzmatymyzy hödürlemekçi!Derrew biziň bilen habarlaşmagy ýatdan çykarmaň!

Arza

Suw arassalaýjy, suw paýlaýjy, suw sowadyjy fanat we her dürli amaly

asvqw

1

Haryt modeli

DC40C-1240

DC40C-2460

 

2

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

12V DC

24V DC

 

3

Işleýän naprýa .eniýe diapazony

5-12V

12-26V

Naprýa .eniýe naprýa .eniýeniň naprýa .eniýesinden ýokary bolanda nasos hemişelik güýji goýup biler.

4

Häzirki baha

0.8A (1.2A)

0.8A (1.2A)

Clapyk rozetka tok (açyk rozetka)

5

Giriş güýji

9.2W14.8W

19W27W

Osedapyk rozetka güýji (açyk rozetka)

6

Maks.Akyş tizligi

720L / sag

900L / sag

Çykyş akymyny açyň

7

Maks.Baş

4M

6M

Statik lift

8

Min.elektrik üpjünçiligi

12V-2A

24V-2A

Akym tizliginiň egrisi

40c

Ölçegi

savq1

Gurnama

vxzs1

Agressiw satuw bahalary barada aýdanymyzda, sizi ýeňip biljek islendik zady uzakdan gözlejekdigiňize ynanýarys.Şeýle çykdajylarda şeýle gowy hil üçin 2019-njy ýylda Hytaýyň täze dizaýn Hytaý 100mbar Aeration Ring Blower / 1050m3 / H Side Channel vakuum nasosy üçin iň pes derejä ýetendigimize doly ynam bilen aýdyp bileris.Siziň saparyňyza we ygtybarly we uzak möhletli gatnaşyklary ýola goýmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň