12V / 24V Çotgasyz DC suw aýlanyş nasosy DC56B

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maglumat

Ösen tehnologiýalar we desgalar, berk ýokary hilli gözegçilik, amatly baha, ajaýyp kompaniýa we geljegi bilen ýakyn hyzmatdaşlygy bilen, ýokary hilli Hytaý Jintai Önümçilik Energiýasyny Tygşytlaýan Gün Oba hojalygy suw nasosy üçin sarp edijilerimiz üçin iň oňat bahany hödürledik. Çeşmeler üçin, alyjylar we strategiki ýoldaşlar bilen şöhratyň düýbünden täze bir sebäbini ýerine ýetirip, hakyky alyjylar bilen giňişleýin hyzmatdaşlygy gözledik.

Gowy hilli Hytaý paneli, öý önümi, hünär, bagyşlamak biziň wezipämiz üçin hemişe möhümdir.Müşderilere hyzmat etmek, gymmaty dolandyrmagyň maksatlaryny döretmek we yhlas, yhlas, dowamly dolandyryş ideýasyna eýermek bilen hemişe ylalaşdyk.

Arza

Suw çüýşesiz akylly hajathana, basyş we aýlanyş sowadyjy enjamlar we ş.m.

savwfsa

1

Haryt modeli

DC56B-12100PWM

DC56B-12100VR

DC56B-12100S

DC56B-24100PWM

DC56B-24100VR

DC56B-24100S

DC56B-24140PWM

DC56B-24140VR

DC56B-24140S

DC56B-36140PWM

DC56B-36140VR

DC56B-36140S

PWM: PWM tizligini kadalaşdyrmakVR: ​​potensiometriň tizligini sazlamak

S: Bellenen tizlik

2

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

12V DC

24V DC

24V DC

36V DC

3

Işleýän naprýa .eniýe diapazony

5-12V

12-26V

12-26V

15-40V

Naprýa .eniýe naprýa .eniýeniň naprýa .eniýesinden ýokary bolanda nasos hemişelik güýji goýup biler.

4

Häzirki baha

3.5A4.5A

1.4A (2.2A)

2.7A3.3A

1.8A (2.2A)

Clapyk rozetka tok (açyk rozetka)

5

Giriş güýji

42W55W

42W (54W)

65W80W

65W (80W)

Osedapyk rozetka güýji (açyk rozetka)

6

Maks.Akyş tizligi

2100L / sag

2100L / sag

2700L / sag

2700L / sag

Çykyş akymyny açyň

7

Maks.Baş

10M

10M

14M

14M

Statik lift

8

Min.elektrik üpjünçiligi

12V-5A

24V-3A

24V-4A

36V-3A

Akym tizliginiň egrisi

vavvv

Ölçegi

sav1sc
hgf32rdsf

Gurnama

savxz

Hytaý kanalizasiýa nasosy, suwasty kanalizasiýa nasosy üçin öndüriji, hyzmatdaş hyzmatdaşlarymyz bilen özara peýdaly söwda mehanizmini gurmak üçin öz artykmaçlyklarymyza bil baglaýarys.Netijede, Eastakyn Gündogara, Türkiýä, Malaýziýa we Wýetnamlara ýetýän global satuw ulgamyna eýe bolduk.

Öňdebaryjy tehnologiýamyz bilen täzeçillik, özara hyzmatdaşlyk, peýdalar we ösüş ruhumyz bilen, adaty arzanladyş Hytaý 6 inç dizel dwigateli özbaşdak merkezleşdirilen kanalizasiýa suw arassalaýyş nasosy üçin abraýly kompaniýaňyz bilen bilelikde geljegi gurarys, oýnaýarys Müşderilere ýokary hilli harytlary üpjün ediji we agressiw tölegler bermekde esasy rol oýnaýar.

Adaty arzanladyş Hytaý dizel suw nasosy, kanalizasiýa nasosy, 26 ýyldan gowrak wagt bäri dünýäniň dürli künjeginden gelen hünärmen kompaniýalar bizi uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlary hökmünde kabul edýärler.Japanaponiýada, Koreýada, ABŞ-da, Angliýada, Germaniýada, Kanadada, Fransiýada, Italiýada, Polşada, Günorta Afrikada, Gana, Nigeriýada we 200-den gowrak lomaý satyjy bilen berk işewür gatnaşyk saklaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň