12V / 24V Pes woltly DC fontan nasosy DC80D

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maglumat

OEM / ODM Zawody Hytaý suw nasosy, merkezden gaçyryş nasosy, şu wagta çenli harytlarymyz gündogar Europeewropa, Eastakyn Gündogara, Günorta-Gündogar, Afrika we Günorta Amerika we ş.m. eksport edildi. döwrebaplaşdyrylan “Isuzu” böleklerini barlamak ulgamlaryna eýeçilik.Işewürlikde, hyzmatda ileri tutulýan esasy dogruçyllygymyza hormat goýýarys we müşderilerimize ýokary hilli önümler we ajaýyp hyzmat hödürlemek üçin elimizden gelenini ederis.

Arza

asvavsv

Çeşme, howuz, suw aýratynlygy, awtoulag sowadyş ulgamy, gün paneli we basyş we aýlanyş ulgamy we ş.m.

1

Haryt modeli

DC80D-1260PWM

DC80D-1260VR

DC80D-1260S

DC80D-2480PWM

DC80D-2480VR

DC80D-2480S

DC80D-24100PWM

DC80D-24100VR

DC80D-24100S

DC80D-36100PWM

DC80D-36100VR

DC80D-36100S

PWM: PWM tizligini kadalaşdyrmakVR: ​​potensiometriň tizligini kadalaşdyrmakS: Bellenen tizlik

2

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

12V DC

24V DC

24V DC

36V DC

3

Işleýän naprýa .eniýe diapazony

5-12V

5-28V

5-28V

5-40V

Naprýa .eniýe naprýa .eniýeniň naprýa .eniýesinden ýokary bolanda nasos hemişelik güýji goýup biler.

4

Häzirki baha

5.4A (6.6A)

3.5A (4.2A)

5.4A (6.3A)

3.6A (4.2A)

Clapyk rozetka tok (açyk rozetka)

5

Giriş güýji

65W (80W)

84W (100W)

130W (150W)

130W (150W)

Osedapyk rozetka güýji (açyk rozetka)

6

Maks.Akyş tizligi

6600L / sag

7000L / sag

8000L / sag

8000L / sag

Çykyş akymyny açyň

7

Maks.Baş

6M

8M

10M

10M

Statik lift

8

Min.elektrik üpjünçiligi

12V-7A

24V-5A

24V-7A

24V-5A

Hünärmenligimiz we hyzmat aňymyz netijesinde, guramamyz arzan bahadan “China Home Electric Vortex 0.5HP Periferiýa suw nasosy” üçin dünýädäki müşderileriň arasynda ajaýyp orny eýeledi, biziň bilen habarlaşmak üçin hiç wagt garaşmaň çözgütlerimiz bilen gyzyklanýanlar üçin.Önümlerimiziň we çözgütlerimiziň sizi begendirjekdigine berk ynanýarys.

Zawodyň arzan bahasy Hytaý Periferiýa nasosy, Vortex nasosy, Geljekde umumy ösüş we has ýokary bolmak üçin dünýädäki ähli müşderilerimize satuw hyzmatyndan soň has ýokary hilli we has tygşytly çözgütleri bermegi wada berýäris. peýdasy.

Mahabatda, QC-de we Hytaýyň Periferiýa Nasosy Bomba Periferica 1 / 2HP Elektrik Suw Nasoslary Suw Nasosynyň Professional Zawody üçin döredilen işiň dowamynda dürli kynçylykly dilemma bilen işleýän köp sanly ajaýyp işgärimiz bar, şu günem durup, gözleg geçiriň has uzak möhletli bolsa, dünýädäki hyzmatdaşlary biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.

Hytaý suw nasosy, nasos üçin hünär zawody, bu goldawlar bilen, her bir müşderä ýokary hilli önüm we ýokary jogapkärçilik bilen öz wagtynda eltip bileris.Growingaş ösýän kompaniýa bolmak bilen, iň gowusy bolup bilmeris, ýöne siziň gowy hyzmatdaşyňyz bolmak üçin elimizden gelenini edýäris.

Munuň oňat işewür karz taryhy, satuwdan soňky ajaýyp hyzmaty we häzirki zaman önümçilik desgalary bar, OEM / ODM Zawody Hytaýyň täze ýokary basyşly köp basgançakly / köp basgançakly merkezden gaçyryş suw nasosy / gazany iýmitlendirmek üçin dünýädäki alyjylarymyzyň arasynda uly meşhurlyk gazandyk. Nasos / halka sorujy nasos / Gorizontal nasos Dg200-100p (5-10 basgançak), Islendik çözgüt bilen gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz ýa-da bize e-poçta iberip bilersiňiz, biz bary-ýogy 24 sagadyň dowamynda size jogap bereris we iň oňat sitata berler ..

Akym tizliginiň egrisi

asvxz

Ölçegi

sssssasczxc
sd2

Gurnama

savxz

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň