ZKSJ 3-nji nesil simsiz dolandyryş we APP - SLIM PRO SERIESASY bilen DC tolkun nasosy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Biz ýokary derejeli akwarium bazaryna ünsi jemleýäris we Hytaýda 60% ýokary akwarium bazaryny, içerki 300-den gowrak söwdany eýeleýäris we köp sanly meşhur markalar üçin OEM we ODM tejribesine eýe.Angliýadaky Tropiki deňiz merkezi, Gemanyadaky Royal Exclusiv we ş.m.Özümiziň galyplaýyş zawodymyz bar, galyby açmak ukyby we ukyby bar.Bize baryp görmäge hoş geldiňiz!

Esasy aýratynlygy:
1.DC naprýa .eniýe, sinus tolkun tehnologiýasy, gaty ümsüm <20dB
2.Haýsy motor izolýasiýa dizaýny ömri uzaldýar
3.Gaýryş çukuryny goşuň, diwersifikasiýa şkafy uzak wagtlap ýaglanýar, dykylmagynyň öňüni almak üçin hapalar aýrylýar.
4. Çydamly, poslama garşy
5. flowokary akym derejesi, ýapyşma ýok
6. highokary öndürijilik, ykjam ululyk
7. Daşarky ýa-da suwa çümmek üçin
8.Bluetooth gurnalan dolandyryjy
9.3 tolkun goşundylary: giň, orta we dar
10.six öňünden düzülen tolkun nagyşlary

bvxvsd

Slim Pro tolkun öndürijisi aşa ümsüm, super ykjam we güýçli.Ses derejesi 20dB-den pes.Ululygy bary-ýogy 3,8 sm.Tolkun öndürijisini tankyň islendik ýerinde görünmän aňsatlyk bilen gizläp bilersiňiz.Öndürijilik üçin iň häzirki zaman dizaýny sebäpli 6000 LPH-den 25000 LPH-a (modele bagly) iterýär.

asvzxv

● DC naprýa .eniýesi, sinus tolkun tehnologiýasy, gaty ümsüm <20dB

Motor Garyndy motorly izolýasiýa dizaýny ömri uzaldýar

● Çydamly, poslama garşy

Flow flowokary akym derejesi, ýapyşma ýok

● performanceokary öndürijilik, ykjam ululyk

External Daşarky ýa-da suwa çümmek üçin

● Bluetooth gurlan kontroller

● 3 tolkun goşundylary: giň, orta we dar

● öňünden alty sany tolkun nagşy

Parametr

Model Slim Pro 6000 Slim Pro 8000 Slim Pro 10000 Slim Pro 12000 Slim Pro 15000 Slim Pro 20000
Akym 6000L / sag 8000L / sag 10000L / sag 12000L / sag 15000L / sag 20000L / sag
Kuwwat 12W 16W 24W 35W 45W 70W
Naprýa .eniýe DC12V DC12V DC24V DC24V DC24V DC24V
Ölçegi

Φ48 * 55mm

Φ58 * 63mm

Φ72 * 78mm

Tank ölçegi <50 sm <70 sm <100 sm <120 sm <150 sm <200 sm
asvqw1
svawq1

Bluetooth programma re modeimini nädip açmaly / öçürmeli?
Programma re modeimini açmak / öçürmek üçin re buttonim düwmesini uzak basyň.Enjamyň programma re modeimine girýändigini görkezýän gök yşyk.Gaty Bluetooth programmasy programmanyň telefon programmasyna birikdirilendigini görkezýär.

Tolkun re modeimini nädip üýtgetmeli?
Dolandyryjyda gysga gysga re modeim düwmesinde tolkun re modeimini üýtgedip bilersiňiz: Dowamly tolkun, impuls tolkuny we enjam öçürilýär.

Akym tizligini / intensiwligini nädip sazlamaly?
Güýçlilik düwmesini bir gezek basyň, intensiwlik 1-10 derejeleriň arasynda üýtgär.1 Dykyzlykly yşyk-diodly indikatorlar 2 derejä ýokarlanan / peselen ýagdaýynda açylýar / öçüriler.

Programmany telefonda nädip birikdirmeli?
Telefon programmasynda AQUA ZKSJ gözläň;göçürip alyp, telefona guruň.

Sorag-jogap

Delivery gowşuryş wagty näçe wagt?
Mysal üçin sargyt 3 ~ 5 gün.
Köpçülikleýin sargyt 10 ~ 15 gün.
Aksiýada nasoslar bar bolsa, 2 gün.

P Nasosyň kepilligi näçe wagt?
Kepillik 5 ýyl, adam däl zeper ýeten halatynda bejerilip ýa-da mugt yzyna gaýtarylyp bilner. (Bellik: elektrik üpjünçiligi üçin kepillik 2 ýyl).

Payment Töleg usuly näme?
Paypal ýa-da T / T, Alipaý

P Nasoslaryňyz haýsy şahadatnamalardan geçdi?
Productshli önümlerimiz CE, RoHS-den geçdi

OEM we ODM-den ýokary hoş geldiňiz!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary