DC programmirläp bolýan tolkun ýasaýjy 2.0

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Biz ýokary derejeli akwarium bazaryna ünsi jemleýäris we Hytaýda 60% ýokary akwarium bazaryny, içerki 300-den gowrak söwdany eýeleýäris we köp sanly meşhur markalar üçin OEM we ODM tejribesine eýe.Angliýadaky Tropiki deňiz merkezi, Gemanyadaky Royal Exclusiv we ş.m.Özümiziň galyplaýyş zawodymyz bar, galyby açmak ukyby we ukyby bar.Bize baryp görmäge hoş geldiňiz!

Bu ýokary derejeli gök seriýa aşakdaky ýaly esasy aýratynlyga eýedir:
● Täzelenen sine tolkun tehnologiýasy
19 Super dymmak, 19dB-den pes
7 Programmirläp boljak 7 tolkun reesimi
Different Gije-gündiz dürli okean akymlaryny simulasiýa ediň
● 5 ýyl kepillik
● Akylly ululygy, owadan görnüşi
Different Dürli tanklar üçin 4 dürli ululyk
● Hyzmat mugt

4 reesim:Klassiki tolkun ýasamak re, imi, iýmitleniş tertibi, yzygiderli akym tertibi, tötänleýin re modeim

asbdn
iygfvc
vcbge
tyhgjt
uujdbs
rthdf
qwdqwff
gejrt

Daşary ýurt maddalarynyň dem almazlygy üçin turbinaly şekilli gorag tor bilen enjamlaşdyrylan.

fqwfwq

5 hereketlendiriji bilen güýçli nasos, güýçli we akym has uludyr.

mjher

Güýçli magnit bazasy, nasos korpusy has durnukly we pes ses.

vsaqw21
asvcxb

Parametr

Model ECO Slim 6000 ECO Slim 10000 ECO Slim 20000 ECO Slim 30000
Akyş tizligi 6000L / sag 10000L / sag 20000L / sag 30000L / sag
Maks.Kuwwat 9W 20W 40W 70W
Min.Kuwwat 3W 6W 6W 10W
Naprýa .eniýe DC12V DC24V DC24V DC24V
Ölçegi 47.8 * 47,8 * 52.5mm 62x62x66mm 74.8x74.8x82.1mm 105x105x105mm
uiliul
asvui
bcvbe
qwqtq
dsbs

Sorag-jogap

Delivery gowşuryş wagty näçe wagt?
Mysal üçin sargyt 3 ~ 5 gün.
Köpçülikleýin sargyt 10 ~ 15 gün.
Aksiýada nasoslar bar bolsa, 2 gün.

P Nasosyň kepilligi näçe wagt?
Kepillik 5 ýyl, adam däl zeper ýeten halatynda bejerilip ýa-da mugt yzyna gaýtarylyp bilner. (Bellik: elektrik üpjünçiligi üçin kepillik 2 ýyl).

Payment Töleg usuly näme?
Paypal ýa-da T / T, Alipaý

P Nasoslaryňyz haýsy şahadatnamalardan geçdi?
Productshli önümlerimiz CE, RoHS-den geçdi

OEM we ODM-den ýokary hoş geldiňiz!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary