DC akwarium nasosy - endokarky gök seriýa

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Bu ýokary derejeli gök seriýa aşakdaky ýaly esasy aýratynlyga eýedir:

● Sine tolkun tehnologiýasy, gaty ümsüm, 30dB
Remote Uzakdan şowsuzlyk duýduryşy bilen akylly dolandyryş
24 DC24V / 36V, ulanmak üçin ygtybarly
Sea Deňiz suwy we süýji suw üçin
Sub Suwa çümmek we daşarky ulanmak üçin
● 20 derejeli tizligi sazlap bolýar
● Akylly duýgur ekran dolandyryjysy
● 5 ýyl kepillik
● Akylly ululygy, özüne çekiji görnüşi
● Maks.akym 20000L / H we 30000L / H.
● Tygşytlamak we pul tygşytlamak

18 ýyllyk zawod Hytaý RO suw nasosy, RO motor nasosy, Içerki web sahypamyzda her ýyl 50 000-den gowrak satyn alyş sargytlary döredilýär we Japanaponiýada internet söwdasy üçin gaty üstünlikli.Kompaniýaňyz bilen söwda etmek mümkinçiligimize begenýäris.Habaryňyzy almaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!

Firmamyz, satuwdan soňky iň kanagatlanarly kompaniýa bilen birlikde birinji derejeli harytlardan ähli adamlara wada berýär.OEM China China Gowy hilli 300g suw arassalaýjy diafragma güýçlendiriji nasosy üçin bize goşulmak üçin yzygiderli we täze alyjylarymyzy mähirli garşylaýarys, korporasiýamyzyň düşünjesi "Yhlas, tizlik, hyzmatlar we kanagatlanma".Bu düşünjä eýerip, has köp müşderiniň ýerine ýetirilmegini gazanarys.

OEM China China Pump, Booster Pump, kompaniýamyz "ýokary hilli, amatly baha we wagtynda eltip bermek" ýörelgesine eýerýär.Dünýäniň dürli künjeklerinden täze we köne işewür hyzmatdaşlarymyz bilen gowy hyzmatdaşlygy ýola goýmagy tüýs ýürekden umyt edýäris.Biz siziň bilen işleşip, ajaýyp harytlarymyz we hyzmatlarymyz bilen size hyzmat ederis diýip umyt edýäris.Bize goşulmak üçin hoş geldiňiz!

Parametr

Model

Gök 3000

Gök 4000

Gök 6000

Gök 8000

Akym

3000L / sag

4000L / sag

6000L / sag

8000L / sag

Baş

3,5 metr

4m

5m

6m

Maks Power

40W

50W

70W

85W

Min güýji

10W

10W

20W

20W

Naprýa .eniýe

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

Ölçegi

120 * 71 * 131mm

164 * 85 * 161mm

Çykyş / giriş

20 / 25mm

25mm / 32mm

Model Gök 10000 Gök 12000 Gök 20000 Gök 30000
Akym 10000L / sag 12000L / sag 20000L / sag 30000L / sag
Baş 5m 6m 7m 10m
Maks Power 105W 115W 180W 260W
Min güýji 30W 30W 30W 50W
Naprýa .eniýe DC24V DC24V DC36V DC36V
Ölçegi 193 * 99 * 191mm 270 * 136 * 188mm
Çykyş / giriş 32 / 40mm 63 mm sapak

Akym tizliginiň egrisi

svasv
vsavqwv
erhcds
wqsas
gqeqw
wqqgq
wqgegq
12eweq

Iň ösen önümçilik maşynlary, tejribeli we ökde in engineenerler we işçiler bar, ýokary hilli dolandyryş ulgamlaryny ykrar etdik, şeýle hem Hytaý arassalaýjy Mini Size 50gpd üçin Hytaý OEM China 50gpd RO Pump üçin satuwdan öňki / dostlukly hünärmen umumy satuw topary. RO Diaphragm Pump, Jemgyýetiň we ykdysadyýetiň ösmegi bilen kompaniýamyz "Ynamda ünsi jemläň, ilki bilen hiliň" ýörelgesini saklar, üstesine-de, her bir müşderi bilen ajaýyp geljegi döretmäge garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň